Eturistisiteen leikkaushoito

Eturistisiteen (ACL) repeämä on yleisin aikuisten urheiluun liittyvä polvivamma. Tyypillisesti kontakti tai esimerkiksi hallitsematon väistöliike aiheuttaa reisiluun ja sääriluun kiertymisen toisiinsa nähden ja polvi valgisoituu samalla aiheuttaen ACL repeämän. Polvi turpoaa ja yleensä veripolvi on havaittavissa selkeänä vamman merkkinä. Kävely on hankalaa, mutta saattaa sujua jo muutama päivä vammasta.

Kliinisessä tutkimuksessa polven sivuttainen tukevuus on normaali, mutta vetolaatikkotestissä tai pivot shift vääntöliikkeessä todetaan polven löysyys ACL osalta. Osittainen ACL vamma on harvinainen, rakenne vaurioituu yleensä kokonaan. Lapsilla ACL vamma voi aiheuttaa ACL kiinnityskohdan avulsiomurtuman. ACL vammaan liittyy yli neljänneksellä liitännäisvaurioita, kuten nivelkierukan repeämä tai MCL vaurio. Sen vuoksi diagnoosiin tarvitaan MRI tutkimus.

ACL vamman hoito on yksilöllinen. Lapsilla ja nuorilla, aktiivisilla aikuisilla vamma vaatii useimmiten leikkauksen. Yli 30 vuotiailla liikunta-aktiivisuus tai urheiluharrastus vaikuttavat hoitomuotoon merkittävästi. Iäkkäämpi tai fyysisesti inaktiivinen pärjää tyypillisesti fysioterapialla eikä leikkausta tarvita. Urheilijalla leikkaus on aiheellinen, ja erityisesti ACL vammassa, joissa on liitännäisvaurio, kuten korjattava nivelkierukan repeämä. Leikkaushoito voidaan suorittaa turvotuksen laskettua ja liikelaajuuden palauduttua riittävästi, täysi ojennus ja yli 120 asteen koukistus on optimaalisin tilanne – tyypillisesti noin kaksi viikkoa vammasta. Preoperatiivinen fysioterapiakäynti parantaa toipumista. Leikkaustekniikka on ACL:n uudelleen rakentaminen jännesiirteellä (ACL rekonstruktio). Jännesiirteenä voidaan käyttää hamstring jänteitä tai polvilumpiojännettä (BTB). Harvinaisemmin quadriceps jännettä tai kudospankin allograftia. Ligamenttirekisteritutkimuksien perusteella BTB siirre on suositeltavin nuorille ja räjähtäviä lajeja urheileville. Kestävyyslajin urheilijalle hamstring siirre saattaa olla parempi vaihtoehto. ACL rekonstruktion kiinnitysmenetelmillä ei ole merkitystä lopputulokseen, mutta anatominen jännesiirteen lokaatio on leikkauksen tärkein yksittäinen vaihe. Leikkauksen jälkeen jalalle voi tyypillisesti varata ja liikelaajuutta hakevat sekä isometriset harjoitteet voi aloittaa nopeasti. Ortooseja ei tarvita, paitsi lapsilla avulsiomurtumavammassa. ACL rekonstruktion lujittuminen kestää kuudesta yhdeksään kuukautta. Urheiluun paluu tapahtuu asteittain 8-12 kuukauden kuluessa.

Magneettikuvassa näkyy eturistisiteen repeämä (pitkä nuoli) ja nivelkierukan kassinkahvarepeämä (lyhyt nuoli). Vakava kombinaatiovamma vaatii leikkauksen, jossa kaikki vaurioituneet rakenteet korjataan. Kyseessä oli nuoren aikuisen voimistelussa sattunut polvivamma, joka sattui kaatumisessa hypystä laskeutuessa.

Eturistisiteen leikkaushoidossa jännesiirre kiinnitetään reisiluuhun ja sääriluuhun. Paranemisaikana tapahtuu jänteen lujittuminen ja polvi tulee jälleen tukevaksi.

Hyppy ja koordinaatiotesti 4kk eturistisideleikkauksen jälkeen.