Takaristisiteen vamma ja polven moniligamenttivammat

Toisin kuin ACL vamma, takaristiside (PCL) vamma on harvinainen, tyypillisesti aikuisten urheiluun tai liikennetapaturmiin liittyvä polvivamma. Joskus suora kontakti tai esimerkiksi törmäys voi aiheuttaa sääriluun siirtymisen posterioriseen suuntaan reisiluuhun nähden aiheuttaen PCL repeämän. Erityisen harvinainen on pelkkä PCL repeämä, tavallisemmin kyseessä on suurienergisempi vääntöliike tai putoaminen tai lasketteluvamma, jossa PCL lisäksi tulee vauriota myös muihin nivelsiteisiin.

Mikäli useampi nivelside vaurioituu samalla, on kyse ns moniligamenttivammasta (polviluksaatio). Tavallisin vammakombinaatio on ACL+PCL ja ACL+PCL+LCL/PLC vaurio. Tällöin kyseessä on isompi vamma ja polvi turpoaa massiivisesti eikä kävely suju. Isoloidussa PCL vammassa (ainoastaan PCL vamma) kävely saattaa sujua jo muutama päivä vammasta. Kliinisessä tutkimuksessa polven vetolaatikkotestissä tai pivot shift vääntöliikkeessä todetaan polven löysyys ACL osalta, sekä PCL osalta roikkuva sääriluu (posterioriseen suuntaan, sag sign). Sivusiteet ovat yleensä vaurioituneet myös vaihtelevassa määrin. Polven moniligamenttivammaan liittyy useita mahdollisia liitännäisvaurioita, kuten nivelkierukan repeämä, rustoinen murtuma ja jopa hermo- tai verisuonivaurio. Sen vuoksi diagnoosiin tarvitaan MRI tutkimus ja lopullisen hoidon tulee tapahtua polvivammoihin erikoistuneessa yksikössä.

Polven moniligamenttivamma vaatii useimmiten leikkauksen. Iäkkäämpi voi tulla toimeen fysioterapialla ja yksilöllisellä polvituella – myöhemmällä iällä tekonivel voi olla aiheellinen. Urheilijalla leikkaus on aiheellinen, ja huolimatta vakavasta polvivammasta nuorella tai urheilijalla tavataan välillä ilmiömäistäkin toipumista, mutta leikkaushoito on erityisen vaativaa. Isoloitu PCL vamma on harvinainen ja sen aiheuttama löysyys saattaa urheilijallakin olla varsin hyvin siedetty lajista riippuen.  Intensiivinen fysioterapia parantaa alaraajan hallintaa ja lihaskompensaatio voi auttaa sietämään tilanteen. PCL ja moniligamenttivammoissa leikkaustekniikka on vaurioituneiden rakenteiden uudelleen rakentaminen jännesiirteellä (rekonstruktio). Jännesiirteenä voidaan käyttää hamstring jänteitä tai polvilumpiojännettä (BTB) ja tarvittaessa quadriceps jännettä tai kudospankin allograftia. PCL leikkauksen jälkeen joudutaan tukemaan polvea sääriluuta anteriorisoivalla PCL ortoosilla. Jalalle voi tyypillisesti varata melko pian ja liikelaajuutta hakevat sekä isometriset harjoitteet voi aloittaa viimeistään kahden viikon kuluttua. PCL ortoosia käytetään kuudesta kahteentoista viikkoa, riippuen vamman laajuudesta ja PCL rekonstruktion lujittuminen kestää kuudesta yhdeksään kuukautta. Urheiluun paluu tapahtuu asteittain 10-16 kuukauden kuluessa.