Lasten ja nuorten polvikipu

Polvikivut voivat liittyä kasvuun tai esimerkiksi vääntövammaan. Ne ovat lapsilla ja nuorilla melko yleisiä.

Lasten ja nuorten polvikivut ovat varsin yleisiä. Kipu saattaa liittyä tiettyyn kasvun vaiheeseen tai kipu voi olla peräisin polven vääntövammasta. Lapsuusiässä alkanut polvikipu voi olla peräisin polven yliliikkuvuudesta tai epävakaudesta, joka on jossain määrin ikään liittyvä ilmiö, mutta voi olla ääritapauksessa jopa leikkaushoitoa vaativa tilanne (alaraajan ryhtivirhe / rakennepoikkeavuus).

Ohjatun liikunnan harrastaminen ja polvikivut

Yhä useampi nuori harrastaa ohjattua liikuntaa tai aktiivista urheilua, mihin liittyen polven vääntövammat ovat tavallisia. Mielenkiintoista on, että suurin riskitekijä kasvuikäisten alaraajavammoille on ohjattu seuratason urheiluharrastus. Vaikka suurin osa lasten ja nuorten polven vääntövammoista paranee itsekseen, pitkittynyt yli 4 viikkoa kestävä vaiva kannattaa tarkastuttaa polviortopedilla. Samoin akuutisti turvonnut polvi lapsilla, aivan kuten aikuisilla, on aihe kiireelliseen lääkärin arvioon ja tarvittaviin kuvantamistutkimuksiin.

Lasten ja nuorten ajoittaiset polvikivut ovat tavallisia

Lasten ja nuorten ajoittainen polvikipu on hyvin tavallista, kasvulinjojen ärtymiseen tai kasvavan luuston ja alaraajan kuormitustilan muutoksiin liittyvää.  Joskus polvikipu voi olla myös oire jostain muusta, vaikkapa kiinnostuksen lopahtamisesta liikuntaharrastukseen. Hoito on tyypillisesti kuntouttavaa, ja motivoi nuorta liikunnalliseen elämäntapaan, vaikka säännölliset harrastukset jäisivätkin. Melko usein nuorelle ja perheelle riittää tieto siitä, että polvessa ei ole mitään vakavaa. Erityisesti polven etuosan kiputila on usein hoidettavissa hyvin tuloksin fysioterapialla.

Ydinasiat

  • Suhteuta polvikipu kasvun vaiheeseen – alle 12-vuotiaalla kasvukipu, yli 15-vuotiaalla aiemman vamman mahdollisuus
  • Tunnista kasvavan nuoren alaraajan poikkeava ryhti huolellisen kliinisen tutkimuksen avulla
  • Pitkään, esimerkiksi kuukausia jatkunut polvikipu kannattaa selvittää erikoislääkärikäynnillä ja kuvantamisilla
  • Akuutit vammat ja veripolvi hoidetaan kuten aikuisilla

Alaraajojen anatomia (rakenne) voidaan nykymenetelmin tutkia erittäin tarkasti mikäli herää kliinisessä tutkimuksessa epäily rakenteellisesta poikkeavuudesta polvikivun tai polven epävakauden taustalla.

 

Kuvassa näkyvällä nuorella todettiin polven kiertosuunnan häiriö (kuva 1). Se voi aiheuttaa polven paineolosuhteiden häiriintymistä ja kipua (kuva 2).

Lapsilla rakennepoikkeavuudet pyritään hoitamaan kasvua ohjaamalla (hemiepifyseodeesi), joten poikkeavasti linjaava alaraaja on syytä lähettää erikoislääkärille riittävän ajoissa.