Osteotomialeikkaus polvinivelen kuluman hoidoksi

Alaraajojen virheasentoja (synnynnäinen tai polven kulumasta johtuva) voidaan korjata osteotomialeikkauksella. Osteotomia tehdään joko reisiluun tai sääriluun alueelle riippuen virheasennon sijainnista. Osteotomialla pyritään alaraajan kuormitusakselin muuttamiseen siten, että kuormitus polvessa jakautuu tasaisesti.

Osteotomialeikkaus tehdään tyypillisesti toispuoleisen polvikuluman hoidoksi. Osteotomialeikkaus on monesti polvikuluman hoidoksi parempi vaihtoehto kuin tekonivelleikkaus, nuoremmalla, 40-60 vuotiaalla potilaalla. Kuormituksen väheneminen vaurioituneella alueella helpottaa kipua. Nivelkulumasta aiheutuneita oireita pystytään tällä toimenpiteellä suuressa osassa tapauksia lievittämään merkittävästi ja siirtämään keinonivelen tarvetta myöhemmälle iälle. Me arvioimme osteotomialeikkauksen mahdollisuutta mittaamalla alaraajan ryhtipoikkeaman ja kuormituksen siirron määrää siten, että tekonivelen sijasta oma nivel voisi vielä toimia. Oman nivelen säilyttäminen on aina ensisijaista – silloin polvi tuntuu luonnolliselta ja hyvin hallittavalta esimerkiksi liikuntaharrastuksissa.


Kuvassa oikeassa alaraajassa osteotomialeikkauksella korjattu polven ryhti. Kuva kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. Vasen puoli leikataan seuraavaksi.

HTO (high tibial osteotomy)

Yleisin osteotomialeikkaus on sääriluun sisäsyrjän HTO, jossa haava tehdään polven sisäsivulle hivenen polven alapuolelle ja nivelpinnan asennon muutos tehdään avaamalla sääriluu kiilamaisesti auki. Kiilamainen asennonmuutos tuetaan vahvalla titaanilevyllä, mikä sallii täyden painon varaamisen välittömästi leikkauksen jälkeen. Kyynärsauvoja tarvitaan kävelyn tukena noin 4-6 viikkoa leikkauksen jälkeen. Täysipainoinen kuormittaminen (juoksu, palloilulajit) onnistuu yleensä noin 6 kuukautta leikkauksesta. Toimenpiteen etuna on oman nivelen säilyminen tekonivelen sijasta. Pääsääntöisesti toimenpide soveltuu nuoremmille aktiivisesti liikkuville ihmisille, joilla yleensä vammaperäinen nivelrikko aiheuttaa rajoitusta liikkumiseen.

DFO (distal femoral osteotomy)

DFO tehdään reisiluun polvinivelen puoleiseen osaan, eli juuri polven yläpuolelle. DFO voidaan tehdä akselisuunnan korjaustarpeesta riippuen joko avoimen kiilan (kuten HTO) tai suljetun kiilan tekniikalla. Suljetun kiilan tekniikassa reisiluusta poistetaan tarkkaan mitattu kiila luuta ja painetaan muodostunut väli yhteen, joka tuetaan myös vahvalla titaanilevyllä. Toipuminen toimenpiteestä on samanlainen kuin sääriluun osteotomiasta.

Rotaatio-osteotomia

Rotaatio-osteotomiassa korjataan alaraajan kiertosuunnan häiriötä. Luu, mihin osteotomia tehdään, katkaistaan kokonaan ja kiertoakseli korjataan kiertämällä luuta tarvittava määrä oikeaan suuntaan. Osteotomia tuetaan levyllä, kun riittävä korjaus on tehty. Kiertosuunnan oireiset virheasennot, mitkä vaativat asennon korjaamista ovat harvinaisia ja synnynnäisiä – asia tulee tyypillisesti ilmi jatkuvana polvikipuna ja ilmeisenä alaraajan ryhtipoikkeamana. Magneettikuvauksen avulla mitataan tarkka rotaatiopoikkeama alaraajoissa.