Polven sivusiteiden vauriot ja leikkaushoidon tarve

Aikuisilla yleisimpiä polvivammoja ovat sisäsivusiteen (MCL) vamma, joka on tavallisesti osittainen vaurio, jolloin nivelsiderakenne ei ole kokonaan poikki. Tyyppioire on polven sisäsivun kipu, joka alkoi akuutisti vääntövammasta.

Tavallisesti kävely sujuu jonkin verran. Kliinisessä tutkimuksessa polven sivuttainen tukevuus on normaali, eli MCL rakenne tukevoittaa edelleen polvea, mutta polven sisäsivu on kipeä tutkittaessa. MCL vauriot luokitellaan kolmeen ryhmään; I aste: osittainen vaurio, II aste: subtotaali vaurio, III aste: totaali repeämä. Osittainen I ja II asteen MCL vamma paranee itsestään 4-8 viikossa, eikä ortoosia tarvita.

Harvinaisempi MCL vamma on totaali III asteen vaurio, jossa nivelside on irronnut kokonaan, tyypillisesti sääriluun puolelta (Kuva). Totaaleja repeämiä on alle 10% kaikista MCL vaurioista. Totaali MCL vauriossa polvi on sivusuuntaan hetkuva. Tyypillisesti vamma vaatii leikkauksen. Diagnoosi on kliininen, joskin MRI on tarpeellinen määrittämään vaurion sijainnin ja mahdolliset liitännäisvauriot. MRI kuvan perusteella sisäsivusidevamman leikkaustarve määritetään, ja leikkaustekniikka on sisäsivusiteen kiinnitys (sääriluuhun) tai uudelleen rakentaminen jännesiirteellä (MCL rekonstruktio), jos vauriokohta on MCL rakenteen keskivaiheilla tai reisiluun puolella. Jatkohoitona on saranaortoosi vapaalla liikelaajuudella, jalalle voi tyypillisesti varata ja liikelaajuutta hakevat sekä isometriset harjoitteet voi aloittaa nopeasti. Kiinnitetyn tai rekonstruoidun MCL rakenteen lujittuminen kestää noin kolme kuukautta. Urheiluun paluu tapahtuu asteittain 4-6 kuukauden kuluessa.

Magneettikuva polvesta, jossa näkyy leikkaushoitoa vaativa sisäsivusiteen III asteen vamma eli totaali repeämä sääriluun kiinnityskohdasta (punainen nuoli). Liitännäisvammana rustoinen murtuma (tähtikuvio).

Ulkosivusiteen vamma

Ulkosivusiteen (LCL) vamma on erillisenä vammana harvinainen – suora varussuuntainen polven vääntövamma on ihmisen fysiikalle harvinaisempi tilanne. LCL vamma liittyy tavallisesti ACL tai polven moniligamenttivammaan. LCL on melko kapearakenteinen polven ulkosivun suora sivuside, joka repeää yleensä kokonaan. Ajoittain LCL vaurio on osa laajempaa polven ulkotakaosan (posterolateraalinen kompleksi, PLC) vauriota. Kliinisessä tutkimuksessa polvi on sivusuuntaan lateraalisesti löysä, erityisesti polvi täysin ojennettuna, milloin LCL on kireimmillään. LCL vamma ei parane itsestään (toisin kuin MCL) vaan vaatii leikkauksen. Diagnoosi on kliininen, joskin MRI on tarpeellinen määrittämään vaurion sijainnin ja mahdolliset liitännäisvauriot. Leikkaustekniikka on LCL rakenteen rekonstruktio, jos vauriokohta on rajoittunut LCL rakenteeseen tai koko PLC -kompleksi rekonstruktio. Jatkohoitona on saranaortoosi vapaalla liikelaajuudella, jalalle voi tyypillisesti varata ja liikelaajuutta hakevat sekä isometriset harjoitteet voi aloittaa nopeasti. Rekonstruoidun LCL rakenteen lujittuminen kestää noin kolme kuukautta. Urheiluun paluu tapahtuu asteittain 4-6 kuukauden kuluessa.