Polvilumpion ja reisiluun välisen nivelen keinonivel

Patelofemoraali (PF-nivel) nivel on yksi kolmesta polven niveltyvästä pinnasta. Nivel muodostuu polvilumpion ja reisiluun uran (troklean) niveltyvistä pinnoista.

Nivelrikko, mikä kehittyy ainoastaan PF-niveleen, johtuu useasti aiemmista polvilumpion toistuvista sijoiltaan menoista ja tähän liittyvästä reisiluun uran (troklea) puuttumisesta (Trokleadysplasia). Näillä ihmisillä nivelrikko PF-niveleen saattaa kehittyä jo varsin nuorella iällä. Tyypillisesti PF-nivelen nivelrikko oireilee polven liikealan rajoituksena, kipuna ja särkynä varsinkin rasituksessa ja osalla myös turvotteluna.

Mikäli nivelrikko rajoittuu ainoastaan PF-niveleen ja aiheuttaa haittaavia oireita, tuolloin voidaan harkita PF-nivelen keinoniveltä. Ainoastaan PF-nivelen protetisointi (keinonivelen asettaminen) säästää polvinivelen ns. kantavat nivelpinnat omina. PF-keinonivelellä saadaan reisiluun uran muoto palautettua normaaliksi keinonivelkomponentin avulla. Suurimmassa osassa tapauksia myös polvilumpion nivelpinta on niin pahoin vaurioitunut, että se korvataan proteesikomponentilla. PF-keinonivelellä saavutetaan varsinkin dyplasia (puuttuva reisiluun ura) tapauksissa lumpion nivellinjauksen korjaaminen. Nivellinjauksen korjaaminen parantaa nivelen tukevuutta ja hallittavuutta.

Leikkauksen jälkeen kyynärsauvoja tarvitaan kävelyn apuvälineenä noin 4 viikkoa. Leikatulle alaraajalle voi varata painoa kiputuntemuksen mukaan täysin heti leikkauksen jälkeen. Polven ja lihaksiston kuntoutumisessa täyteen kuormitettavuuteen kestää noin 6 kuukautta.